Enersen, John Henrik (23.9.1916 – 22.12.1970)

«Jeg er en Drammensforfatter», sa John Enersen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forfatter, f. på Rjukan, arbeidet som oppvasker, kontormann, bygningsarbeider, ekspeditør, hvalfanger, sjømann, vagabond, murer, legpredikant, betler og gårdsgutt, oppholdt seg under krigen i England, bl.a. som soldat i de norske styrker. Debuterte som novellist i «Magasinet for alle». Fra 1955 til 1970 bosatt i Drammen, først i Elsters gate 15, senere på Store Landfall, hvor han ernærte seg av forskjellig, spredt arbeide. Debuterte 1956 under pseudonymet «John Tenning» med romanen «Skygger mot muren», som foregår i fengselsmiljø, et miljø E. kjente godt idet han selv hadde tilbragt to og et halvt år i fengsel. I 1966 fulgte romanen «Ikke engang en spurv», et kraftig angrep på norsk rettsvesen, som ble mottatt med begeistring av kritikken og som resulterte i et stipend på kr. 6.000 fra Den Norske Forfatterforening. I 1970 flyttet E. til Notodden hvor han døde like før jul. Et etterlatt manuskript til en ny bok ble gjenfunnet i Drammen i 2004.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet