Enter Kompetanse AS

er Buskeruds (tidl. fylke/geografisk område) største attføringsbedrift, lokalisert til Tømmerkrana 20 på Gulskogen. Selskapet har 70 ordinært ansatte og leverer attføringstjenester til over 500 tjenestebrukere pr. år. Produksjonsavdelingene er delt inn i områdene mekanisk, skilt og elektromekanisk. Selskapet eies hovedsaklig av Drammen kommune (83 %), med kommunene Asker, Holmestrand samt Bedriftsklubben Dias som minoritetsaksjonærer.

Den kommunale attføringsvirksomheten i Drammen startet i 1960 under navnet A/S Ify, opprinnelig lokalisert til leide lokaler hos Nøsted Bruk på Tangen. Ideen om å etablere Ify A/S kom fra disponent Oddvar Bjerknes ved Nøsted Bruk, som anslo at omtrent 15 arbeidstakere ved bruket hadde behov for spesiell oppfølging. I 1961 flyttet Ify A/S til egne lokaler i Havnegata 3, flyttet i 1968 videre til Norsk Kabelfabriks tidligere lokaler i Øvre Storgate på Bragernes. I 1973 ble virksomheten tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. 1. mars 1974 ble det innviet nytt industrianlegg i Ingeniør Rybergs gate 94 på Åssiden og hele virksomheten flyttet dit. Tidlig i 1970-årene hadde attføringsbedriften stor vekst og i 1974 sysselsatte Ify 70 personer. Det ble produsert kjøkkenredskaper, baderomsutstyr, garderobeartikler, ventilrister, graverte skilt/paneler i plast og metall, gummistempler, gummiklisjeer samt utført leieproduksjon i kabelkonfeksjonering og tynnplatearbeid. Fra 1.1. 1977 endret selskapet navn til Drammen Industri A/S.

I annen halvdel av 1980-årene utvidet selskapet sin virksomhet og ble til en gruppe med bedrifter lokalisert på fire adresser. I 1987 overtok selskapet tomt, bygninger og inventar etter attføringsbedriften Nordre Vestfold Produkter i Holmestrand og etablerte produksjon av kretskort under navnet Drave Elektronikk A/S. I Svelvik ble det etablert produksjon av solsenger under navnet Winner Sun International. Skiltproduksjonen ble flyttet til egen avdeling i Mjøndalen. I juli 1998 innviet selskapet helt nytt attførings- og industrianlegg i Tømmerkrana 20 på Gulskogen. Alle aktiviteter ble samlet på en og samme adresse. I 2012 endret Drammen Industri (forkortet Dias) navn til Enter Kompetanse A/S. Den mekaniske produksjonen profileres pr. 2020 under navnet Tekteam. Eierforholdene har gjennom årene vært skiftende, i det at flere kommuner og tidligere Buskerud fylkeskommune har vært medeiere.

Cookies | Personvern

bn