Falck-Pedersen, Geir Arild (28.3.1916-1.3.1999)

Gründer, bedriftsleder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Siv.ing. maskin fra NTH med diplomoppgave i turbinkonstruksjon. Turbinkonstruktør ved Kværner Brug 1940-1942, driftsleder i isolasjonsfirmaet Ing. E. Moltke-Hansen i Drammen 1942-1945. I 1945 grunnla han, sammen med Paul Moltke-Hansen, isoleringsbedriften Teknisk Isolering A/S (senere kalt Ticon s.d.), basert på aktiva fra Ing. E. Moltke Hansen. Etter kort tid ble han eneeier av Teknisk Isolering. I løpet av de neste 30 årene utviklet F-P virksomheten til en storbedrift med omtrent 1000 ansatte fordelt på flere selskaper og avdelinger.

Styreformann i Isolasjonsbedriftenes Forening i 30 år, medlem av sentralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening i 15 år, styreformann i Harald Lyche & Co, styreformann i Buskerudbanken, æresmedlem i Norsk Kjøleteknisk Forening. Mottok Glavaprisen i 1964 og Markedsføringsforeningens (Drammen) initiativpris i 1972.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet