Fayes Seilduksveveri

Grunnlagt 1787 av Amund Linnes Faye, fikk privilegium 15. august 1787. Veveriet, som lå rett nedenfor Drammens Park, beskjeftiget på slutten av 1780-årene ca. 40 heklere og spinnere, dels i byen, dels i distriktet. I 1800 hadde veveriet 14 vevstoler som ga arbeid til 220 ansatte med en årsproduksjon på ca. 14.000 alen. Året etter var produksjonen ca. 20.000 alen seilduk og ca. 600 alen stoppduk. Veveriet, som etter Fayes død ble drevet først av hans sønn Gabriel og etter dennes død av broren Christopher, måtte etter 1815 innstille driften p.g.a. de dårlige tider og konkurranse. I 1820 eksisterte bedriften fortsatt i navnet, men var ikke lenger i virksomhet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet