Fiskehallene

Fiskehallene i Øvre Strandgate med Grand Hotel i bakgrunnen. Hallene ble oppført i 1892 og revet i 1936.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Fiskehallene ble oppført i Øvre Strandgate like ved Bragernes Torv i 1892. Da den nye bybrua ble anlagt i 1936 ble hallene revet og gjenoppført i Nedre Strandgate vis-a-vis Brettgården. Revet på 1960-tallet. (se: Fiskehallen E. Bakken A/S).

Cookies | Personvern

bn