Furuvoll (gnr. 69)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. en skogeiendom på ca. 10.000 mål med lite dyrket jord. Tidl. skrevet Furrevald (1668), Furruevald Schougplatz og Rødning (1723). I eldre tid i Kronens eie, kom ca. 1650 til Jordbrekke-folket som beholdt eiendommen til 1720-årene da den gikk inn i Jarlsbergverket. På auksjonen i 1777 kjøpte kaptein Harbo eiendommen for 2.560 riksdaler. Han fikk i 1779 bevilling til å bygge en sag på gården og skjære det tømmer han kunne få fra omliggende odelsskoger og som han og andre i bygda hadde behov for, derimot kunne han ikke utføre tømmer fra bygda. I 1791 fikk han bevilling til årlig å skjære 2.000 bord til utskipning over Drammen. Dette sagbruket var trolig den eneste halvpriviligerte sag i Skoger (se: Majordammen). Fra 1620-tallet var gården i bruk av leilendinger. Anders Hanssøn fikk i 1788 festebrev på livstid mot å arbeide for eieren som teglmester og sagmester, også de neste bygslerne var sagmestere. Konsul Nils Bache solgte i 1865 hovedbølet til Torkel Johnsen Westby for 3.000 spd., denne solgte i 1876 videre til Evjen & Co. for 20.500 spd. I 1890 ble eiendommen solgt til grosserer Nils Kiærs enke for kr. 94.000, i 1894 til W. Stibolt for kr. 60.000, og i 190l til A/S Selvik Bruk som fortsatt eier eiendommen, som i dag har 3 bruksnumre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet