Buskerud fylkeshus (det tredje)

i Hauges gate 89 ble tatt i bruk i månedsskiftet oktober/november i 1975. Det ble tegnet av arkitektene Terje Pihl, Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager. Det første fylkestinget i den nye fylkestingsalen ble avholdt 5. oktober 1975. Salen er utsmykket med et veggrelieff utført av Rolf Hansen fra Kongsberg. Det nye huset erstattet blant annet det tidligere fylkeshuset (fra 1939) på Gamle Kirkeplass 7.

Huset har sju etasjer og ble innredet med 185 kontorarbeidsplasser, beregnet på Buskerud fylkeskommunes administrasjon, fylkesordførerens kontor, Buskerud Kraftverkers administrasjon og Fylkesmannen i Buskerud. I alt 14 etater, hvorav 8 av disse var spredt på ulike adresser i byen, ble samlet da det nye huset sto ferdig. I kjelleren ble det etablert eget hustrykkeri med to ansatte.

Fylkesmannen i Buskerud flyttet til nyoppførte Statens Hus på Grønland i 1995. Det siste tingmøtet i Buskerud Fylkeskommune ble avholdt 12. desember 2019. Viken fylkeskommune overtok huset fra 1. januar 2020 og 1. januar 2024 ble huset overtatt av nye Buskerud fylkeskommune etter at deler av regionreformen hadde blitt reversert og tidligere Viken fylke oppløst.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet