Globusgården

Elliptisk formet forretningsgård på Torgeir Vraas plass 1 på Strømsø, tegnet av arkitektene Arne Grenager og Ragnar Anker Nilsen. Gården har en grunnflate på 2064 kvadratmeter og er oppført i tre like store etasjer.

Etter at Skoger Sparebanks gamle gård ved Strømsø torg brant ned i 1958, ble det søkt om byggetillatelse for oppføring av en ny og moderne forretningsgård. Byplansjef Per Pihl ønsket et rundt bygg etter en filosofi om å forene Strømsø torg og Bragernes torg. Søknaden ble innvilget i desember 1960 og de endelige byggetegningene ble godkjent i mars 1963. Arkitektene var inspirert av varehuset «Tortenschachtel» i den vest-tyske byen Ludwigshafen. I utgangspunktet ble gården tegnet som en «halvmåne» vendt mot Tordenskioldsgate og Konnerudgata. Dette bygget ble oppført i 1962, fulgt av tilbygget med samme form, innviet i april 1968, som avslutningsvis gjorde at gården endelig ble rund. Navnet «Globusgården» skrev seg fra Kafé Globus, en kafeteria etablert av IOGT på Strømsø torg i 1946. Kafeteriaen flyttet inn da første byggetrinn sto ferdig.

I 2007 skapte investor Ola Mæle frisk debatt da han fremmet et ønske om å rive Globusgården og erstatte den med en 30 etasjer høy bygård. Forslaget ble forkastet fordi bygningen ville bryte med resten av bybildet. I årene 2009-2012 ble Strømsø torg (nært knyttet til Globusgården) modernisert, i det at det ble anlagt et åpent torg forbeholdt fotgjengere og kollektivtransport. Prosjektet hadde en budsjettramme på 96 millioner kroner.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet