Gravdal skog (bnr. 77)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, senere sammenføyet med store skogeiendommer (Gravdalsskogene) lengst syd i Drammen over mot Eiker og Hof i Vestfold. Tilhørte i gammel tid Eidsfos Værk, som drev trekullbrenning. Delt i tre, hovedbølet ble i 1836 solgt til brødrene Nils og Tollef Bache i Drammen for 1.800 speciedaler. Bruket ble senere solgt til bl.a. Evjen & Co., W. Stibolt og til slutt A/S Selvik Bruk. Bnr. 2 gikk fra Peder von Cappelen Ottesen til Det norske Trækuljernkompagni og hadde senere skiftende eiere, mens bnr. 3 med 10.000 dekar skog i 1901 ble overdratt A/S Selvik Bruk. En lang rekke plasser inne i skogene var tidligere bebodd, men er forlengst nedlagt og fraflyttet (se: Skulkerud, Rønnehoved, Saggravdal, Stallane, Plassane).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet