Grossmann, Klaus (1913 – 1945)

Untersturmführer og Kriminal-Obersekretär, sjef for det tyske sikkerhetspolitis (Sipos) Aussendienststelle Drammen fra mai 1943 til februar 1945. Bosatt i Bergstien 53 C og hadde sine kontorer i Bergstien 55, som ble et fryktet sted hvor det under krigen ble begått drap. Grossmanns ord var langt på vei lov i Drammen. Ved frigjøringen fant man tre celler i kjelleren samt diverse torturredskaper, også et par bunkere og maskingeværstillinger ble bygget her. Grossmanns nærmeste nabo var Hjemmefrontens hovedkontakt i Drammen, overlege Petter Natvig (s.d.). Grossmann, som fra 15. februar 1945 arbeidet på spesialoppdrag i Larvik-distriktet, skjøt seg 8. mai 1945.

Cookies | Personvern

bn