Grossmann, Klaus (1913-1945)

Untersturmführer og Kriminal-Obersekretär. Var en av lederne for jødetransporten med M/S Donau og seilte med skipet som transportsjef. Sjef for det tyske sikkerhetspolitis (Sipos) Aussendienststelle Drammen fra mai 1943 til februar 1945. Bosatt i Bergstien 53 C.  Hadde sine kontorer i Bergstien 55, et nydelig funkishus, tegnet av Nils Boye og oppført i 1936 for tannlege Petter Ek. HUset ble tvangsrevirert av tyskerne og var 1943-45 hovedkvarter for Gestapo. Et fryktet sted hvor det under krigen ble begått både tortur og drap. Grossmanns ord var langt på vei lov i Drammen. Ved frigjøringen fant man tre celler i kjelleren samt diverse torturredskaper, også et par bunkere og maskingeværstillinger ble bygget her. Grossmanns nærmeste nabo var Hjemmefrontens hovedkontakt i Drammen, overlege Petter Natvig.  Grossmann, som fra 15. februar 1945 arbeidet på spesialoppdrag i Larvik-distriktet, skjøt seg 8. mai 1945.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet