Hagltårnet

Fra Hagltårnet på Strøm ble det årlig produsert 100.000 til 150.000 kg. hagl. Tårnet var verdens første i sitt slag.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

på Strøm var et karakteristisk «landemerke» for Den norske Haglfabrik (s.d.), grunnlagt 1898. Hagltårnet, som skal ha vært det første av sitt slag i verden, brant ned etter et par års drift, men ble gjenoppbygget. I Hagltårnet ble det årlig produsert 100.000 til 150.000 kg hagl, som dekket hele landets behov. Prinsippet for haglproduksjonen var at blydråper fra tårnet ble oppfanget i vann ved bunnen, fallhøyden var 50 meter ned til et basseng som var 20 meter dypt. Blyet størknet og ble til hagl som ble benyttet i jaktpatroner. Hagltårnet ble revet ca. 1929 etter at bedriften var blitt nedlagt fire år tidligere. Tårnet minnes i dag i form av gatenavnet Tårnveien.

Cookies | Personvern

bn