Hamborgstrømskogen

Hamborgstrømpaviljongen ble oppført i 1912, bekostet av Hans Hansen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Skogstrekning på ca.1.300 dekar under Hamborgstrøm gård. Skogen var fra 1798 til 1874 i familien Hamborgs eie og ble deretter overtatt av Drammen kommune, overført fra Lier til Drammen kommune 1946. Navnet er først og fremst knyttet til det nærliggende rekreasjonsområdet med tilknytning til spaserveisystemet i Bragernesåsen. På strekningen mellom Bergstien og Rebbansbakken var Hans Hansens vei et ledd i dette veisystemet, dengang veien het Hamborgskogveien. Ved foten av «den store ur» i Bragernesåsen ligger Hamborgstrømpaviljongen, oppført 1912 og bekostet av kjøpmann Hans Hansen, hvor folk kunne få kjøpt forfriskninger. Paviljongen erstattet en liten kiosk som var blitt oppført rundt 1900. Paviljongen har vært brukt av speiderne i Drammen og er nå overtatt av DNT Drammen og omegn, og leies ut til overnattingsgjester. DNT har bygget en aktivitetsløype, den såkalte Tarzan-løypa, og en gapahuk i området.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet