Hans Hansens vei

Det gamle villakvarteret i Hans Hansens vei.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Langgate på Bragernes, Bergstiens forlengelse fra Sykehuset Buskerud som løper parallelt med Rosenkrantzgaten inntil den møter denne, utgjør sammen med Bergstien og Løkkebergveien nordre fylkesvei gjennom byen. Gaten ble opparbeidet etappevis og fikk sitt navn i 1923 med den begrunnelse at «det er formentlig ikke for tidlig at opkalde byens mangeaarige ordfører og stortingsmand». En del av veien het tidligere Hamborgskogveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet