Bakken, Jarle (2.9.1899-30.3.1935)

Arkitekt. Tegnet noen av de tidligste eksemplene på funkisarkitektur i Drammen, sammen med navn som Bjarne Thinn Syvertsen, Alf Bugge og Nils Boye.

Født i Rygge i Østfold, flyttet som 4-åring til Bodø. Studerte arkitektur ved NTH i Trondheim, hvor han avla eksamen i 1922. Etter studiene praktiserte B. ett år i Viborg i Finland før han kom til Drammen, der han fikk en stilling på kontoret hos byarkitekt Alf Bugge. Sammen med Bugge tegnet han Søsterhjemmet øverst i Konggaten som sto ferdig i 1931. Bygget regnes som det første, større funksjonalistiske bygget i Drammen, og også et tidlig verk i nasjonal sammenheng.

Tegning av søsterhjemmet, øverst i Konggaten. Signert Jarle Bakken og Alf Bugge. Fra byarkitektens arkiv/Drammen byarkiv.

Startet i 1928 sitt eget arkitektkontor i Rebbansbakken 9, der han også bodde. Bakken startet sitt arbeide i den nyklassisistiske stil og kjente godt til bruken av geometriske elementer i den stilretningen. Dette har satt sitt preg på hans modernistiske arkitektur, kanskje særlig i hans bruk av elegante dører med rik detaljering.

Bakken var også en habil kunstner. Han malte flere bilder og utstyrte flere av husene han tegnet med egne bilder. På rådhuset i Drammen henger et portrett av byoriginalen Anton Grund og B. illustrerte også omslag til flere turistforeningens årbøker.

Pådro seg lungebetennelse og døde etter en ukes sykeleie, bare 35 år gammel. Gravlagt på Bragernes kirkegård. Arkitekt Nils Boye overtok praksisen og kundeporteføljen.

Jarle Bakken forføyet over et ikke ubetydelig kunstnerisk talent og produserte også omslagsillustrasjoner til flere av turistforeningens årbøker. Her 1928 utgaven. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet