Hanstein, Georg Frederik Wilhelm (1820-1862)

Arkitekt, f. i Kongsvinger, s. av regimentskirurg Samuel Ferdinand Hanstein og Johanne Sophie Augusta Wiskott. Kom i 1823 til Drammen hvor han senere ble tømmermester, tegnelærer og arkitekt. Gift i Christiania 1845 med Laura Hansen. Utførte bl.a. Latinskolen ved Strømsø torv, der tegningene ble sendt til stadskonduktør Grosch i Christiania for korrigeringer. Skolen ble senklassisistisk  i stilen og hadde flere likhetstrekk med universitetet i Christiania, hvor Grosch også var tungt inne. Hanstein laget også flere monumentale hus i trearkitektur, hvorav Niels Baches Fløia er det best bevarte, samt Konnerud kirke, Svelvik kirke og ombyggingen av Nedre Eiker kirke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet