Hato Maskinmontering A/S

Etablert i august 1970 av Harald Kjøsterud og Torger Torgersen, i realiteten en spin-off fra Wisbech-Refsum (s.d.). Det opprinnelige formålet var reparasjonsvirksomhet og maskinmontering med eget verksted på Konnerud. Bedriften hadde en god utvikling. Flyttet i 1977 til leide lokaler i Wisbech-Refsums fraflyttede verkstedanlegg i Tomtegaten 28. Etablerte ingeniøravdeling og overtok Wisbech-Refsums aktiviteter innen vannkraft (Wisbech-Refsum ble i 1974 overtatt av den finske kranleverandøren Kone), der hydrauliske damluker var det viktigste. I tillegg ble bedriften en produksjonspartner i kransektoren, en delvis videreføring av den tradisjonen Wisbech-Refsum hadde for egenproduksjon av kraner/krankomponenter. I 1986 flyttet bedriften videre til Wisbech-Refsums tidligere verkstedhall på Holmen (Kjerraten 15) som tilhørte Kone Kraner A/S.

Hato Maskinmontering oppnådde god vekst og i 1989 hadde bedriften 50 fast ansatte. De største traverskranene som bedriften produserte på oppdrag målte 52 x 2,5 x 2 meter. I anledning av store ordres ble det i tillegg til egne mannskaper leid inn fagfolk. Ved årsskiftet 1992/1993 ble selskapet overtatt av Møller Energi A/S på Jevnaker (Møller Gruppen i Oslo hadde overtatt Stensli Mek. Verksted) som var spesialist i vannkraftsektoren. Hato fikk navnet Møller Energi A/S avd. Drammen, fortsatt med 50 ansatte. Møller Energi A/S opplevde at leieprisen for verkstedhallen på Holmen ble presset oppover (hevdet til dagspressen at husleien ble fordoblet) og i løpet av 1995 ble det tatt beslutning om å samle all produksjon på Jevnaker. Overflyttingen ble fullført høsten 1996. Alle ansatte på Holmen fikk tilbud om jobb på Jevnaker. Blant de siste oppdragene som ble fullført på Holmen var levering av hydrauliske damluker til ny reguleringsdam ved Tyrifjordens munning på Modum og rustbehandling av en serie med NSBs elektriske lokomotiver av type el. 17.

Cookies | Personvern

bn