Haug, Svend (1832 – 1891)

Brukseier, f. på Møllerud i Sigdal, tok navnet Svend Skarturn. Kjøpte i 1858 gården Haug i Modum og tok gårdsnavnet som nytt slektsnavn. Tok borgerskap i Drammen 1868, flyttet i 1871 til byen hvor han sammen med sin svoger Anders Sveaas og skipsbygger Jens Jørgensen i 1874 kjøpte Jacob Borchs sag og høvleri på Holmen med størstedelen av Holmen, hvor han grunnla Holmens Brug og S. Haugs høvleri, eneeier 1888. H. var en av de første som skipet trelast til Australia, Kappstaden og Sydamerika. Hans bolig, som lå ved Losjeplassen, ble senere Drammen Elektrisitetsverks administrasjonsbygning. «En særdeles fremtrædende foregangsmand paa sit felt med rikt initiativ og det rette syn paa reformer og tidens krav.»

Cookies | Personvern

bn