Havnegaten

Fra gammel tid hovedgaten på Tangen fra Rundtom til Merket, frem til 1866 kalt Storgaden el. Tangens Storgade, fikk i 1866 navnet Tangengaden og i 1898 Havnegaden. Gateløpet er flere ganger blitt omlagt p.g.a. branner, og på 1960-tallet ble strekningen fra Kirkebakken til Skomakergaten innlemmet i Drammen Slip & Verksteds eiendom, mens Havnegatens nye trasé går over i Skippergaten ved Havnegaten 80.

 

Havnegaten, den gamle hovedferdselsåren på Tangen, fikk sitt navn i 1898. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Ukjent fotograf.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet