Hesselbergs gate

Hesselbergs gate ved Tordenskjolds gate. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Tverrgate på Strømsø, går fra Dr. Hansteins gate frem Tordenskjolds gate ved Strømsø kirke. Hadde frem til 1898 navnet Kirkegangen, da den fikk navn etter presten Peder Nyeborg Hesselberg. Gaten var hovedadkomst til kirken fra kirkebryggen ved elven. Det er Hesselbergs gate vi ser på det tidligere Strømsø bysegl fra 1715.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet