Hesteomnibussen

Hesteomnibussen var Drammens første kollektive transportmiddel. Fra 1835 gikk den fra Bragernes Torv til Tangen og gjorde daglig 6 turer hver vei. Hesteomnibussen ble senere drevet av vognmann Hans Larsen, som ved århundreskiftet drev byens største vognmannsforretning, inntil den elektriske bane overtok.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet