Holter, Caspar (1779-1810)

Trolig sønn av Caspar Holter d.e. (død 1801) og Magdalene Elisabeth Rødder som ved folketellingen 1801 bodde i Storgaden 81 i Bragernes. Bror av kjøpmann og stortingsmann Iver Holter. Overtok som bestyrer av farens firma, trelasthuset Caspar Holter & co., da denne døde i 1801. Det vites ikke mye om Caspar Holter utover at han ledet farens firma i 9 år og samlet seg en vesentlig formue. I et brev til sin kompanjong, Carl Lybecker i Leith i Skottland, datert i slutten av februar 1810 skriver han at han selv er «frisk og rask». I mai samme år var han død og ble stedt til hvile på Strømsø kirkegård. Broren Iver overtok styringen av trelasthuset.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet