Industriutstillingen «for Haandværk, Fabrikdrift og Husflid»

ble sommeren 1873 arrangert i Parken av Håndverkerforeningen under ledelse av rittmester Frantz Wilhelm Melhuus. Dette var den første alminnelige utstilling av noen betydning i Norge. Hele 1.465 utstillere deltok fra hele landet. En av utstillingsbygningene, en restaurant, ble stående og senere kjent som Parkrestauranten. Den ble først revet i 1961, 88 år senere. Utstillingen gikk med et stort underskudd.

Den store utstillingsbygningen ble tegnet av arkitektene Paul Due og Georg Bull og oppført på hjørnet av Gamle Kirkeplass og Øvre Storgate, der det senere Park Hotell skulle komme. I dag ligger tinghuset på den samme tomten. I bakgrunnen til venstre skimtes Georg Bulls ridehus fra 1869. Foto: Drammen byarkiv/Christoffer Gade Rude, ukjent år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet