Industriutstillingen «for Haandværk, Fabrikdrift og Husflid»

ble sommeren 1873 arrangert i Parken av Håndverkerforeningen under ledelse av rittmester W. Melhuus. Dette var den første alminnelige utstilling av noen betydning i Norge. Hele 1.465 utstillere deltok fra hele landet. En av utstillingsbygningene, en restaurant, ble stående og senere kjent som Parkrestauranten. Den ble først revet i 1961, 88 år senere. Utstillingen gikk med et stort underskudd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet