Isbrytere

Dampisbryteren Thor var Drammens første, bestilt i 1889.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Frem til 1880-årene ble privateide skip leilighetsvis innleid til isbryting om vinteren, men regulær skipsfart opp Drammensfjorden stoppet i praksis opp i den tiden fjorden var islagt, vanligvis fra desember til mars/april, og Svelvik fungerte som Drammens vinterhavn. I 1889 vedtok bystyret å bevilge kr 144.600 til innkjøp av en 94 fots dampisbryter, som ble bestilt fra Nylands Værksted. Helt frem til slutten av 1950-årene ble isbrytertjenesten utført av to isbrytere: Tjalve (250 hk), bygget i 1892, og Thor, som i 1918 ble avløst av den sterkere Thor II (ca. 800 hk). I 1957 bevilget bystyret kr 2,5 mill. til anskaffelse av en ny isbryter på ca. 1.430 hk, Thor III.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet