Jul-i-Nor Nils Gulhaugen A/S

var en produsent av juletrepynt, diverse pyntegjenstander og pakkebånd i polypropylen. Etablert i 1945 av Nils Gulhaugen i en bakgård i Havnegata, flyttet ganske straks til Mallinggaten 20 og deretter til en tyskerbrakke på Gulskogen. Produserte fra begynnelsen diverse pynteartikler for hjemmene til jul, påske, 17. mai etc. i ly av importforbud etter krigen. Utkonkurrerte tilsvarende norske produsenter etter få år. Takket være smarte mekanikere ble det utviklet maskiner som produserte juletreglitter og girlandere på en effektiv måte. Innviet eget industribygg på Gulskogen i 1956, senere utvidet flere ganger. Lanserte i første halvdel av 1960-årene pakkebånd (gavebånd) i polypropylen i mange farger, kalt for Patentbånd. Produksjonen ble automatisert med egenutviklede maskiner. Bedriften kom tidlig i gang med eksport, etter hvert til ti land i Europa. I 1967 ble det etablert eget avdelingskontor i Vest-Tyskland. I 1970 ble noe av produksjonen flyttet til leide lokaler i Sigdal. Jul-i-Nor hadde 80 ansatte på sitt største og var en av landets mest lønnsomme industribedrifter.

Bedriften var Skandinavias eneste produsent av pakkebånd i polypropylen og nådde en årsproduksjon på 280 tonn. Rundt 1970 bestod produksjonen av pakkebånd, juletreglitter, girlandere, toppstjerner for juletrær, glanskuler og små pyntetrær. Produksjonen ble kort tid etter konsentrert om pakkebånd. I 1972 solgte Nils Gulhaugen bedriften til Viking-konsernet, som fusjonerte Jul-i-Nor med Viking Mjøndalen A/S. I 1979 ble Jul-i-Nor solgt videre til Cebelle-Trengereid i Hordaland, som var produsent av diverse tekstilbånd. Produksjonen på Gulskogen ble stanset i desember samme år med omtrent 30 ansatte og i løpet av 1. kvartal i 1980 ble maskinene flyttet vestover til den nye eieren. Nils Gulhaugen beholdt eiendommen og startet egen grossistvirksomhet i veggtapeter. Mot slutten av 1990-tallet ble Jul-i-Nors tidligere maskinpark for produksjon av pakkebånd solgt videre til en konkurrent i Wales i Storbritannia, der maskinene fikk et nytt liv.

Cookies | Personvern

bn