Kirkeplassen

var frem til 1898 navnet på nåværende Gamle Kirkeplass. Den fikk sitt navn etter gamle Bragernes kirke som lå der til den brant ned i 1866. Ved elven lå Kirkebryggen med sjøboder på begge sider. Gatene på begge sider av Kirkeplassen fra Engene ned mot sjøbodene ved elven het Øvre og Nedre Kirkegate. Her lå også byens torv, og her var markedsplassen fra markedet ble innstiftet i 1739 til det i 1745 ble flyttet til nåværende Bragernes Torv.

Utsnitt av kartplate fra 1851 som viser plasseringen av gamle Bragernes kirke. Foto: Scannet dokument/Drammen Byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet