Kjerraten

  1. Kjerrat på Gulskogen (Pukerudlinna). Etter at Dillwyn & Co. (s.d.) i 1866 hadde igangsatt gruvedrift på Konnerud, ble det fra kollens nordre side anlagt en meget kostbar kjerrat, ca. 2 km lang, rett ned til knuseverket som lå ved Drammenselven ved Pukerud, samt skinnegang til de forskjellige skeideplasser, hvor malmen ble lesset i vogner. De fullastede vogner som gikk ned, trakk tomme vogner opp igjen. Kjerraten er i dag et kulturminne i landskapet med sin snorrette brede sti som stiger brattere og brattere oppover i åsen. Traséen er i dag kuttet i to av den nye riksvei mellom Drammen og Mjøndalen. Denne traseen blir lokalt benevnt som Pukerudlinna både muntlig og i bøker/omtaler. Traseen er i dag, i 2020 en yndet utfordring for mosjon/trening av så vel sportslige grupperinger og enkeltpersoner som søker utfordringer.
  2. Gate på Holmen fra Holmennokken mot Furuholmen og videre sydover, som betjener flere industribedrifter og laste- og losseanlegg samt bilimportanlegg. En kjerrat (tysk: Kehrrad) er en transportordning for tømmerstokker o.a. som består av et mekanisk drevet, endeløst transportkjedeverk forsynt med gripeinnretninger for stokkene. Kjerrat ble brukt ved transport fra vassdraget opp til forbruksstedet. Flere sagbruk lå i dette området (se: Holmen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet