Kniveplassen

er tegnet inn på gamle kart som et bosted. Stedet var bebodd under folketellingen 1891. I dag vitner kun en steinhaug om den gamle tomten som ligger på gården Knive i skogkanten sørøst for Kniveåsen boligfelt. Navnet Lysakerplassen, etter en tidligere eier av Knive, var også brukt om stedet.

 

Kilder:

Folk og Fàr, utgitt av Skoger og Konnerud Historielag i 1991, kaller feilaktig bostedet for Ryum, men i kart i samme utgivelse står det angitt som Knivepladsen.

Folketellingen 1891.

 

Cookies | Personvern

bn