Kniveplassen

er tegnet inn på gamle kart som et bosted. Stedet var bebodd under folketellingen 1891. I dag vitner kun en steinhaug om den gamle tomten som ligger på gården Knive i skogkanten sørøst for Kniveåsen boligfelt. Navnet Lysakerplassen, etter en tidligere eier av Knive, var også brukt om stedet.   Kilder: Folk og Fàr, utgitt […]

Cookies | Personvern

bn