Koneisto Norge A/S

Import- og handelsselskap. Stiftet i 1967 som norsk datterselskap og generalagent for det finsk-sovjetiske handelshuset OY Koneisto AB, etablert på 4,5 mål kommunal tomt i Svend Haugs gate 9 på Holmen, med innvielse 9. juli 1968. Fra starten bestod staben av tre sovjetrussere og ni nordmenn. Direktørtitlene ble fordelt på en sovjetrusser og en nordmann. Skipsmekleren Knut Ramberg var styreformann. Koneisto Norge var eneimportør av verktøymaskiner, industriutstyr og skipsutstyr fra Sovjetunionen. I tillegg skulle selskapet være handelskanal for norsk eksport østover. Etter en utvidelse i 1972 hadde virksomheten 7000 m2 gulvareal og 30 ansatte. Selskapet opparbeidet en tradisjon for å arrangere en årlig maskinutstilling i Drammen. Det ble fortløpende opprettet avdelingskontorer i Molde, Stavanger og Tromsø.

Allerede i 1970 kom de første presseoppslagene om spionsaker, etter at en sovjetrussisk ingeniør ble arrestert og utvist. I 1972 kom det fram at en av de norske ansatte ble forsøkt vervet som spion under et opphold i Sovjetunionen. Pressen lanserte Koneisto Norge som ett av KGBs støttepunkter i Norge. Overvåkningspolitiet etablerte et hemmelig overvåkningsrom i Felleskjøpets kornsilo i Svend Haugs gate 5. Offentligheten kunne senere lese og høre om at sovjetrussiske ansatte i Koneisto Norge ble observert i nærheten av både militæravdelinger og militærøvelser. Den etablerte maskinbransjen i Norge kom tidlig med påstander om at Koneisto drev med dumpingsalg for å komme seg inn i det norske markedet. Medregnet barn og ektefeller bodde det på et tidspunkt så mange som 79 sovjetrussiske statsborgere i den såkalte «Russerblokka» i Søren Lemmichs gate på Bragernes, knyttet til selskapene Koneisto Norge A/S og Konela Bil Norge A/S (s.d.), som var nabobedrifter på Holmen. Mye ble endret etter Sovjetunionens fall i 1991 og selskapet ble privatisert. Koneisto Norge ble slått konkurs i 2005, etter flere år med underskudd og problemer. Eiendommen ble tvangssolgt til Cran Industrier anført av liungen Carl August Ameln.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet