Krystal Kem. Tekn. Fabr. A/S

Kjemisk-teknisk fabrikk, grunnlagt 27. april 1910 på Tjøme med Carl F. Muller Kittelsen som disponent. I 1922 flyttet bedriften til 1. Strøm Terasse i Drammen. Etter Muller Kittelsens død i 1935 ble ledelsen overtatt av sønnen, ing. Th. Kittelsen. Fabrikkens hovedproduksjon var harpiksbasert dispersjonslim for papirindustrien, dekstrinlim, platelim og spesiallim. I tillegg kom kaldtvannslim for trevare- og møbelfabrikker, vannglassfabrikasjon, treimpregneringsvæskene «Antisopp A» og «Terralin», carbolineum, pussekrem, soda, malervarer, «Innox» malerolje, posisjonsoljer, taklakk, asfaltlakk, kitt etc. Senere kom asfaltemulsjoner, klebestoffer og rengjøringsmidler. Gullmedalje ved Jubileumsutstillingen i Drammen i 1930. Fabrikken flyttet i 1937 til nyoppførte lokaler på Grønvold (Nedre Eikervei 37 C), hvor den fortsatt holder til.

Rundt 1950 hadde bedriften 20 ansatte og en kapasitet på 20.000 kg pr. dag. I 1965 startet fabrikken produksjon av stivelseslim for industrien. På 1960-tallet overtok Th. Kittelsens bror, Ragnar K. som disponent, han ble på 1990-tallet etterfulgt av sin yngste sønn, Tom K., som adm. dir. I 1985 startet Krystal det første anlegget for produksjon av smeltelim i Norge og i 1988 ble Krystal Norsk Lim AS etablert ved en sammenslutning av Krystal og Norsk Lim AS. Produksjonen ble fra 1987/1990 videreført gjennom to nye aksjeselskaper, AS Krystal og AS Bim Krystal (senere kalt BIM Norway, eid 66 % av svenske BIM Kemi AB), mens A/S Kem. Tekn. Fabr. Krystal ble opprettholdt som eiendomsselskap. I 1993 etablerte bedriften produksjon i Polen, Krystal Nor­Pol i Warszawa, i 1996 GlueStick AB i Helsingborg.

Krystal A/S ble opprettet som spesialist på smeltelim og limprodukter for emballasje og grafisk industri. BIM Norway er spesialist på limprodukter for treforedlingsindustrien. I 1998 ble det satt i gang en ny linje for smeltelim. I 2016 lanserte selskapet Krystal Nature, et miljøvennlig smeltelim. I 2018 ble et polyolefin-basert smeltelim lansert. Krystal var pr. 2019 markedsleder på lim til emballasje, etikettering og bokbinding i Norge. Begge selskaper har tilhold på samme adresse og har pr. 2019 21 ansatte totalt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet