Laksen i Pølsesvingen

Denne treskulpturen fra 1999 var laget av motorsagkunstneren Karsten Brundtland fra Torpo i Hallingdal og var satt opp ved elvepromenaden like ved Pølsesvingen – dvs like ovenfor Sundhaugen. Skulpturen var fire meter lang og veide 250-300 kg. Trevirket kom fra et 160 år gammelt almetre på Austad gård som måtte felles på grunn av almesyken. Skulpturen er blitt til etter oppdrag fra bydriftsavdelingen ved Terje Wolden. Den var i utgangspunktet godt polert slik at barn kunne leke med og klatre på den uten å få fliser i seg. Vær og vind har tært på laksen, og i 2020 ble de tatt inn til tørking hos kommunen. Tørkeprosessen viste seg imidlertid å bli for brå, og skulpturen råtnet innvendig. Det har vært diskutert om det skal settes opp en annen skulptur i svingen, men pr. 2024 foreligger ingen konkrete planer.

 

«Laksen i Pølsesvingen»                     Foto Torill Juel, 2018.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet