Løvefontenen

Monumental vannfontene, en gave til Drammen kommune fra firmaet Hopkins, Gilkes & Co., den engelske bedriften som i 1861-1862 leverte rørene og det tekniske anlegget til byens første vannverk. Fontenen ble satt opp på Bragernes Torv, men ble erstattet av Sankt Hallvards brønn i 1952.

Etter å ha vært lagret på Gilhus gård i Lier i 28 år ble fontenen i 1980, etter initiativ fra havnefogd Reidar Lyngaas, gjenreist i grøntanlegget rett sør for Tollboden i Drammen havn. Hopkin, Gilkes & Co., velkjent i sin samtid som produsent av damplokomotiver, var stor leverandør av utstyr til vannforsyning. Virksomheten ga bort slike fontener til byer der den hadde hatt oppdrag, og det står en tilsvarende fontene i Stavanger by.

Løvefontenen sto på Bragernes torv til den fikk avløsning av Sankt Hallvards Brønn. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

 

Løvefontenen på sin nåværende plassering ved Tollboden. Foto: Drammen byarkiv/Karin Pihls samling

 

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet