Lyche Trykkeri A/S (Lyche Grafisk)

Etablert sommeren 1973 som eget selskap under konsernet Harald Lyche & Co A/S. Trykkeriet bygde videre på tradisjoner tilbake til 1873, da Harald Lyche & Co. startet et beskjedent aksidenstrykkeri i tilknytning til sin bok- og papirhandel på Bragernes. I 1874 ble det opprettet litografianstalt og en tid etter også en linjeranstalt. I 1883 overtok firmaet trykkingen av Buskerud Blad og kom også i gang med boktrykking og eget bokbinderi. Etter at Axel Lyche  overtok Drammens Tidende i 1897 ble trykkingen av Buskerud Blad overført til Drammens Tidendes trykkeri. I 1898 ble det oppført et nybygg i Nygata med plass til trykkeriet over to etasjer. I 1899 ble det installert rotasjonspresse, den tredje i Norge, som ble satt i drift 3. februar 1900. Den kunne trykke 4-siders aviser i et antall av 10-12 000 eks. pr. time.

Etter at Lyche i 1908 kjøpte det såkalte Allumkomplekset (Allumgården) i Nedre Strandgate 10, ble den industrielle virksomhet samlet og videreutviklet på denne eiendommen. Dels var det ikke plass til alt i den første tiden, så bokbinderiet levde på skiftende adresser i mange år. I 1913 ble det anskaffet en rotasjonspresse for aviser inntil 16-sider. Som den første presse i landet kunne den trykke to farger på 16-siders utgaver og inntil seks farger på 8-siders utgaver. Trykkeriet hadde samtidig tre hurtigpresser for boktrykk og andre trykksaker, to helautomatiske digeltrykkpresser og flere småpresser. Den neste rotasjonspressen kom i april 1940 og kunne trykke 32 sider. Det var den siste pressen i tjeneste for Drammens Tidende og Buskerud Blad som ble kjørt i Lyches egen regi. I 1964 innviet DT-BB sin egen pressehall i Arups gate.

I perioden 1959-1992 hadde Lyches trykkeri et spesielt leverandørforhold til flyselskapet SAS. Alle rutetabeller for SAS ble trykket hos Lyche, i første omgang for Norge og Norden, siden for flyselskapets globale behov for rutetabeller, uansett språk og land. Det ble også trykt andre trykksaker for SAS. På sitt største representerte bestillingene fra flyselskapet 15 % av årsomsetningen. Virksomheten hadde også kontrakt på trykkingen av rutetabeller for Norges Statsbaner (NSB). Trykkeriet var lenge landets eneste produsent av basarlodd (kalles for kontrollbøker), der årsproduksjonen kom opp i ca. 1,2 millioner enheter. Av andre oppdrag kan nevnes Lyches leketøykatalog, som ble trykket for landsdekkende distribusjon med et opplag på over 800 000 stk.

Fra 1977 benevnes bedriften som Lyche Grafisk Industri, mot slutten av 1980-årene skiftet selskapet navn til Lyche Grafisk A/S. I oktober 1981 flyttet Lyches Trykkeri A/S hele sin virksomhet fra Nedre Strandgate 10 til nyoppført trykkeribygg i Nedre Eikervei 14 på Grønvold, som nærmeste nabo til Lyches konvoluttfabrikk. Nybygget hadde en gulvflate på 3500 kvm, trykkerihallen hadde en høyde under taket på 6,5 meter. Trykkeriet hadde blant annet tre moderne 4-fargers trykkpresser tilpasset arkformater inntil 90 x 126 cm. På det meste hadde selskapet 75 ansatte. I 1989 tegnet selskapet en samarbeidsavtale med Tangen Grafiske Senter om å bytte tjenester, slik at disse to bedriftenes respektive kapasiteter kunne utnyttes mer optimalt, i en stadig mer krevende markedssituasjon.

I 1991 installerte bedriften ny heatset rotasjonspresse, tilegnet store opplag i reklameaviser for landsdekkende distribusjon, i 1996 installerte bedriften landets raskeste trykkpresse for store arkformater. I desember 1992 gikk Lyches Trykkeri til oppsigelse av 21 ansatte, blant annet på grunn av fallende etterspørsel. Fra 1.1. 1999 ble bedriften overtatt av Drammen Grafisk A/S (s.d.) som slo sammen virksomhetene og samlet all produksjon i Nedre Eikervei 14. Etter sammenslåingen hadde Lyche Grafisk A/S 88 ansatte. I februar 2000 ble selskapet slått konkurs. Se også Drammen Grafisk A/S.

Etter konkursen sto tidligere driftssjef og adm. direktør Ari Hauksson i spissen for å etablere en nedskalert videreføring i de samme lokalene under navnet Zoom Grafisk A/S. Dette selskapet ble slått konkurs 9. august 2022 og driften med 9 ansatte ble nedlagt.

 

 

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet