Lyche, Harald (1827 – 1887)

Forretningsmann, s. av kjøpmann Halvor Heyerdahl L., grunnla i 1851 bok- og papirhandelen Harald Lyche & Co. (s.d.) og satte igang forskjellige industrielle virksomheter i Drammen: Forlag (som fra 1885 utga Buskeruds Blad), aksidenstrykkeri, bokbinderi, litografisk anstalt, bedrift for produksjon av sveper og leketøysfabrikk. L. kjøpte i 1856 sammen med sin svoger Erland Kiøsterud Eger Papirmølle (som ble drevet til den brant ned i 1879) og startet i 1876 Drammenselvens Papirfabrikker på Geithus. Formann i Drammens Handelsstands Forening, borgerkorpsets stadshauptmand (1868-78), medlem av Børskomitéen og av direksjonen for Norges Banks avdeling i Drammen. Ved Lyches bortgang var bedriften en av landets største grossister i papir- og kortevarer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet