Lyche Konvolutt A/S

ble i desember 1939 utskilt som eget aksjeselskap fra Harald Lyche & Co. (s.d.), som var eneeier av det nyopprettede selskapet. Konvoluttavdelingen hos Lyche ble opprinnelig etablert i 1928 med en enslig konvoluttmaskin i Lyches produksjonslokaler på Bragernes. Mot slutten av 1940-årene ble produksjonen for eksportsalg flyttet til leide lokaler eid av Grønvold Papirfabrikk på Grønvold. I 1960 kunne selskapet innvie en ny og moderne konvoluttfabrikk på Grønvold (rett øst for Grønvold Papirfabrikk) og all produksjon ble samlet der. Selskapet leide bygninger og 20 mål med tomt av Grønvold Papirfabrikk. Arbeidsstokken økte etterhvert til 180 ansatte og produksjonen gikk over to skift. 45 prosent av konvoluttene, regnet i antall, ble eksportert til flere verdensdeler, luftpostkonvolutter var den viktigste eksportartikkel.

Rundt 1970 ble det produsert inntil to millioner konvolutter pr. dag. I november 1972 kjøpte morselskapet Harald Lyche & Co. bygningsmassen og tomtearealene av Fabrikkeier Harald Lyches Fond. Tidlig i 1980-årene passerte den årlige kapasiteten 500 millioner konvolutter. I 1987 innviet Harald Lyche & Co. et nybygg på 4000 kvm. for Lyche Konvolutt. Nybygget inkluderte også et internt opplæringssenter. I 1990-årene ble fabrikken drevet over tre skift, de nyeste konvoluttmaskinene greide 1000 konvolutter pr. minutt og det årlige papirforbruket nådde 6000 tonn. Ved årtusenskiftet hadde bedriften 130 ansatte og omsatte for over 140 millioner kroner. 20 prosent av produksjonen ble eksportert til nordiske land. Markedsandelen i Norge lå på over 50 prosent.

I 2005 ble halvparten av aksjene solgt til tyske Mayer Kuvert Network og omtrent halvparten av produksjonen ble flyttet til Tyskland. I 2009 var det 63 ansatte i selskapet. 30. april 2010 ble konvoluttproduksjonen nedlagt, bare trykking av konvolutter for norske kunder skulle videreføres. Pr. 2019 består driften av administrasjon, kundesenter, konvoluttlager og trykking av konvolutter. 21 ansatte totalt og årsomsetning på 45 millioner kroner.           

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet