Lyngaas, Reidar (11.1.1910-26.7.1984)

Havnefogd og marineoffiser, f. og bosatt i Drammen. Havnefogd i Drammen 1958-1980. Formann og æresmedlem i Havnefogdenes landsforbund. Sto i spissen for omstillingen i Drammen havn i 1960- og 1970-årene, drev gjennom en ny havneplan og sto bak aktiv markedsføring av Drammen havn både innenlands og utenlands. Marineflyger, eksamen fra Sjøkrigsskolen, marineoffiser, fangstinspektør i Sørishavet, fartøysjef i Fiskerioppsynet, leder for ekspedisjonen som satt opp Isfjord Radio på Spitsbergen. Kartograf under Norsk Polarinstitutts undersøkelser på Svalbard. Før han ble ansatt som havnefogd i Drammen hadde han ansvaret for kart- og redningstjenesten i Luftfartsverket og tok initiativet til en Hovedredningssentral, lenge før denne ble realisert.

I 1978 tok Lyngaas initiativet til at Løvefontenen fra 1862 (sto på Bragernes Torg 1862-1952), som hadde stått lagret på en gård i Lier siden 1952, ble gjenreist i et lite grøntanlegg ved innkjøringen til Tollboden. Fontenen ble satt i drift da Lyngaas gikk av med pensjon.

Cookies | Personvern

bn