Lyngaas, Reidar (11.1.1910-26.7.1984)

Havnefogd og marineoffiser, f. og bosatt i Drammen. Havnefogd i Drammen 1958-1980. Formann og æresmedlem i Havnefogdenes landsforbund. Sto i spissen for omstillingen i Drammen havn i 1960- og 1970-årene, drev gjennom en ny havneplan og sto bak aktiv markedsføring av Drammen havn både innenlands og utenlands. Marineflyger, eksamen fra Sjøkrigsskolen, marineoffiser, fangstinspektør i Sørishavet, […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet