Mar-Kem

Produsent av rengjøringskjemikalier samt spesialentreprenør i rengjøring og korrosjonsbeskyttelse, etablert i 1947 av drammenseren Jens Haakon Solstad Moe (1923-1982) i Haukeliveien 12 på Øren, senere flyttet til Holmestrandveien 106. Rett etter 2. verdenskrig arbeidet Moe hos en nyetablert produsent av rengjøringskjemikalier i New Jersey i USA (etablert av Rolf Moe) under navnet Mar-Kem. Da Jens H.S. Moe kom tilbake til Drammen etablerte han tilsvarende produksjon under samme navn, senere overtok han fabrikken i New Jersey.

Mar-Kem var i utgangspunktet spesialisert for det maritime markedet, nærmere bestemt rengjøring av tanker og lasterom ombord på skip. Bedriften bygde opp sitt eget spesialteam for rengjøringstjenester, i første omgang stimulert av oppdrag fra Drammen Slip & Verksted. Mar-Kem utviklet selv løsninger og metoder, med tanke på at utfordringene innen tung rengjøring var vidt forskjellige. Tilsvarende gikk bedriften inn i de samme markedene med tjenester innen sandblåsing og korrosjonsbeskyttelse. Mar-Kem gikk også inn i landbasert industri. I 1966 ble tjenestedelen utskilt i selskapet Markem Skips- og Industriservice A/S.

Jens Moe ekspanderte den kunnskapsbaserte bedriften med etablering av tjenesteavdelinger og produksjon utenfor Norge. På sitt største hadde Mar-Kem 130 ansatte fordelt på kjemikalieproduksjon i Drammen, New Jersey og Singapore og tjenesteavdelinger i Drammen, Bergen (Paradis), Stavanger (Vindenes), Gøteborg, Hamburg, Rotterdam, Southhampton og Singapore. I 1974 gikk Mar-Kem inn i olje/gass/offshoreindustrien i Norge, med blant annet representasjon i Norsea-basen utenfor Stavanger. Bedriften tok særlig mange oppdrag ombord på borerigger. Moe døde i 1982 og det som da bar navnet Mar-Kem Group ble overtatt av det norske serviceselskapet Unitor, som hadde verdensomspennende virksomhet i det maritime markedet. I 1992 ble Mar-Kem i Drammen overtatt av Tormod Hellerud som opprettet Mar Kem A/S. Pr. 2019 har bedriften 11 ansatte under ledelse av Stine Hellerud og selger tjenester innen blant annet rengjøring, trykktesting, flushing og materialkontroll. Mar Kem A/S eier Eidsfoss Mek. Industri i Hof.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet