Mellom-Borge

Bruk i Skoger hovedsogn (se: Borge). Hans Lærum i Sande og Jakob Skjeldrum eide gården på begynnelsen av 1600-tallet, den gikk på slutten av 1640-årene over til Kristoffer Jordbrekke og i 1696 til Even Yiuldsrud. Gården ble deretter brukt sammen med Yiuldsrud frem til 1829, da Viuldsrud ble utskilt og solgt til eierens sønner. Gården ble i 1862 solgt til Kristoffer Evensen som i 1875 også overtok hovedbølet (bnr. 1) på Østre Borge, og de to gårdene ble derved slått sammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet