Merket

Åpen plass på Tangen, der Havnegaten går over i Hans Tordsens gate. Merket, som var endestasjon for Trikken, fikk sitt navn etter et ballastmerke som ble satt opp her i 1666. Ved Merket ble det bygget fortøyningskar for skip som skulle kvitte seg med ballasten. Mange skuter seilte i ballast fordi Drammen eksporterte mye mer (trelast) enn det byen tok inn som importvarer. «Baglast af Sand, Jord, Leer eller singel maa ei skydes paa andre steder end de bestemte Baglastpladse», heter det i en bestemmelse fra 1822. For å «stå» når de ikke hadde last inne, ble seilskutene ballastet med annet slike materialer. Årsaken til at de ikke fikk losse ballasten hvor som helst, var at da kunne det oppstå kunstige grunner til ulempe for skipsfarten. Det var mannskapet som skyflet tonnevis av ballast, vanligvis rett på sjøen, men også som fyllmasse på land. Enkelte steder kunne haugene med ballast by på botaniske sensasjoner som daddelpalmer og andre eksotiske vekster. Havnemyndighetene malte gjerne to korslagte skuffer på fjellet eller på skilt ved ballastplassen. Noen få slike ballastmerker er vedlikeholdt andre steder i landet, men ikke ved Drammensfjorden. Ballastmerket på Tangen skal ha vært et såkalt «over-ett merke», altså to merker på to forskjellige steder. Når disse så ut til å stå rett over hverandre (over ett), var man på riktig sted.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet