A/S Trikken (Drammens Elektriske Bane)

Trikken på Jernbanetorvet (senere Strømsø Torv).

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

I 1904 reiste en ung ingeniør, Hans Jensen, forslag om å starte en skinneløs bane (trolleybuss) for personbefordring i Drammen etter mønster av et anlegg i Tyskland som han hadde studert. Forslaget ble realisert i 1909 da Drammens Elektriske Bane A/S ble startet med en aksjekapital på kr. 140.000 og kommunen som medeier. Trikken hadde opprinnelig 30 minutters rute fra Bragernes Torv til Landfalløya og Brakerøya og 20 minutters rute fra Strømsø Torv til Merket, hverdager kl. 6 til 24 og søn- og helligdager kl. 15 til 24. Billettprisen var 10 øre. Rutene gikk fra Bragernes Torv til Brakerøya (ca. 1,5 km), til Landfalløya (ca. 2,3 km) og til Merket (ca. 3,5 km). Vognhallen lå i vognmann Otto Larsens tidligere eiendom i Erik Børresens gate. Selskapet startet 15. desember 1909 med 4 trolley-busser som hver tok 25 passasjerer, og nye vogner kom til etter hvert, dels bygget ved eget verksted (1927-31). Forholdene under første verdenskrig førte til at selskapet den 15. februar 1916 gikk konkurs og ble etterfulgt av et nytt selskap, startet i mai samme år av Thormod Øverby og Fritz Larsen, A/S Trikken, som overtok det gamle. Frem til 1922 kjærte vognene med kompakte gummiringer, deretter med luft i hjulene, først som prøvedrift. I 1926 flyttet Trikken inn i en nybygget, moderne trikkestall i Vinjes gate. På slutten av 1930-årene befordret Trikken årlig ca. 2,5 mill. passasjerer og hadde ca. 50 ansatte.

Trikken ble i 1947 overtatt av Drammen kommune og navnet endret til Drammen kommunale trikk. I 1955 ble det solgt 582 565 voksenbilletter, 166 616 barnebilletter, i snitt ble det løst 13 566 billetter pr. dag. I 1960 ble rutenettet forlenget fra Landfalløya til Vårveien (1,5 km), og etter hvert ble det satt inn dieselbusser til erstatning for trolley-bussene. Den 10. juni 1967 ble trolleybuss-rutene innstilt og dieselbussene overtok fullstendig. I 1980 gikk Trikken sammen med andre busslinjer inn i det nyopprettede Drammen og Omegn Busslinjer (DOB), som startet sin virksomhet 1. januar 1981.

Trikkens driftsbestyrere var 1909-16 Horne, 1916-26 Per Reese, 1926-56 Nils Hontvedt, 1956-75 Reidar Aaser Opsand, 1975-80 Jan Backer Owe.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet