Møller, Carl Christian (18.3.1875-7.12.1960)

Portrettfoto av Carl Christian Møller hentet fra arkivet etter W.C. Møller hos Drammen byarkiv. Ukjent fotograf og årstall.

Fabrikkeier, f. i Drammen, s. av Wilhelm Christian Møller. Trådte i 1898 inn i farens firma, medeier 1901, eneeier ved farens død i 1911. Formann i den norske Wienerbarnkomité, Kunstforeningen, direksjonen for Drammens Teater og ordfører i styret for Forsikringsselskapet Norge. Flere utenlandske utmerkelser.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet