MSD (Norge) A/S

Farmasibedrift etablert i mai 1974 i Tordenskioldsgate 22 som heleid datterselskap av legemiddelgiganten Merck & Co (Merck, Sharp & Dohme) i USA, for salg og markedsføring av konsernets medisiner og vaksiner i det norske markedet. Etter offentlig konsesjonsbehandling fikk selskapet senere samme år kjøpe ærverdige Solbakken 1 på Bragernes, solgt av entreprenør Ole K. Karlsen, som hadde omdannet den gamle praktvillaen til kontorlokaler. MSD (Norge) A/S var blant de første legemiddelselskaper til å gjøre kliniske studier i Norge på Alzheimers demens og på hepatitt C hos opiatavhengige. I 2011 hadde det norske datterselskapet totalt 160 ansatte, hvorav 40 var sysselsatt innen dyrehelse, gjennom MSD Animal Health i Bergen. Selskapets pågående kliniske studier inkluderte 4500 norske pasienter. Flyttet i 2012 fra Solbakken 1 til Grønland 51 (Papirbredden). Den norske delen av MSD hadde i 2018 en totalomsetning på 945,8 mill.kr. I januar 2020, med 83 ansatte i Drammen, ble det gjort kjent at selskapet hadde tatt beslutning om å flytte sin virksomhet til Oslo.

Cookies | Personvern

bn