Myre Dampsag

Myre Dampsag var i virksomhet på Åssidenfra 1868 til 1925, her er arbeidsstokken på slutten av 1800-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Åssidens annen dampsag og høvleri, oppført 1868 like ved Berskaug gård av trelasthandlerne N. A. Andersen og Nils Hansen. Senere ble også O. P. Olsen medeier. I 1905 ble sagen solgt til trelasthandler K. D. Resch. Den hadde to sagrammer, klyvsag og stavskjæreri og produserte planker, bord, stav og emballasje for papirfabrikker. Sagen brant ned den 20. oktober 1925 og ble ikke gjenoppført. Den lå der Drammen Campingplass i dag holder til.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet