NKLs krydderavdeling

Norges Kooperative Landsforening (NKL, fra år 2000 kalt Coop) oppførte i 1938/39 grossistlager for Buskerud og nordre del av Vestfold i Austadgaten 21. Lageret betjente i den første etterkrigstiden omtrent 55 kooperative butikker. I 1980 betjente lageret 79 kooperative butikker. Fra 1. januar i 1982 ble lagerfunksjonen overført til henholdsvis Oslo og Skien. Lagerlokalene ble endret til NKLs grossistlager for sko/fottøy etter at NKL la ned De Forenede Skofabrikker, med tilhørende grossistlager på Landfalløya. 20 ansatte flyttet fra Landfalløya til Austadgaten. Lageret ble senere nedlagt.

I 1949 ble det i tilknytning til lageret etablert et krydderpakkeri. I 1951 ble driften utvidet til også å omfatte kryddermølle, melismølle, tepakkeri og sennepspakkeri. Virksomheten var landsdekkende og leverte til alle butikkene som var tilsluttet NKL. Opplastingen på lastebiler skjedde innendørs med stillbar lasterampe. Kryddermøllen hadde i begynnelsen en daglig kapasitet på 500 kg malt pepper (eller annet krydder) og 1200 kilo melis. I 1952 ble det pakket 17,5 tonn med te og 17,5 tonn med sennep. Krydderet ble mottatt direkte fra Østen. Teen kom som ferdigblandet bulkvare fra England. NKLs krydderavdeling ble i 1989 nedlagt med 16 ansatte. Virksomheten ble flyttet til lokaler i NKLs kornmølle i Stavanger.

Pr. 2020 har Coop fem dagligvareforretninger i Drammen by fordelt på to kjedekonsepter. Coop Extra i Schultz gate, Austadveien, Vårveien og Konnerud, i tillegg til en Prix-forretning i Store Landfall Øvre.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet