Nopco Senko A/S

var i nært samarbeid med Senko Kjemisk A/S en kjemikalieleverandør med fabrikk i Kobbervikdalen, etablert i hhv. 1960 og 1962 av Ragnar A. Tanberg (s.d.). Tanberg var velkjent som direktør for Drammens Glassverk. Bedriften var den første industrietableringen på det senere Kobbervik industriområde. Senko Kjemisk produserte opprinnelig Senkoflex industrigulvbelegg. I 1962 dannet Tanberg et selskap i samarbeid med Nopco Chemical Company i USA, for lisensbasert rett til produksjon og salg av Nopcos industrikjemikalier for blant annet treforedlingsindustrien. Bedriften hadde hele Norden som sitt nedslagsfelt. Sønnen Petter Tanberg (1934-2015) ble ansatt som disponent. Allerede i 1965 ble salgsselskapet Nopco Senko OY etablert i Tammerfors, Finland. Viktige produkter var skumdempere, dispergeringsmidler og tilsatsstoffer for bestrykningsmidler.

Selskapet hadde en årlig salgsvekst på 30-40 prosent i løpet av 1960-årene. I 1970 hadde bedriften 28 ansatte. 3/4 deler av produksjonen var ulike kjemikalier for treforedlingsindustrien (primært cellulose- og papirfabrikker), resten av salget var fordelt på tekstilindustri, metallstøperier, trådtrekkerier, plastindustri og kjemisk industri. Fra 1964 til 1974 steg eksportandelen av omsetningen fra 40 til 80 prosent. Amerikanske Diamond Shamrock overtok lisensgiveren Nopco Chemicals og i 1976 endret selskapet i Drammen navn til Diamond Shamrock Scandinavia A/S, fortsatt 50 % eid av familien Tanberg. I 1978 ble fabrikkanlegget utvidet med 1000 kvadratmeter grunnflate, inkludert et moderne laboratorium. I 1982 overtok Diamond Shamrock aksjene i produksjonsselskapet Senko Kjemisk A/S.

I 1987 ble virksomhetene (tidl. Nopco Senko, Senco Kjemisk og datterselskaper) overtatt av det tyske kjemikonsernet Henkel og navnet ble endret til Henkel Nopco. I Henkel-konsernet fikk Henkel Nopco verdensansvar for kjemikalier til treforedlingsindustrien. Rundt 1990 hadde bedriften 42 ansatte i Drammen. I 1996 var Henkel Nopco fylkets desidert mest lønnsomme eksportbedrift, med et netto overskudd tilsvarende 13 % av omsetningen. Eksportandelen lå på 90 % og eksportsalget hadde passert 200 millioner kroner.

I 1999 kjøpte fem medlemmer av ledelsen, anført av direktør Stein Andersson, bedriften ut av Henkel-konsernet, og etablerte et selvstendig norsk konsern under navnet Nopco Paper Technology AS, med hovedkontor i Drammen. Oppkjøpet (management buyout) ble foretatt ved hjelp av den islandske banken Glitnir. Nopco Holding AS ble etablert som eierselskap for konsernets salgs- og produksjonsselskaper. 95 % av aksjene i Nopco Holding AS ble solgt til investeringsselskapet Nordic Capital Fund III.

Foruten hovedkontor, utviklingssenter og fabrikk i Drammen, hadde Nopco Paper Technology egne salgskontorer i Sverige, Finland, Tyskland, Spania, Frankrike og England, i tillegg kom et agentnett spredt over store deler av verden. I 2001 kjøpte konsernet spanske Henkel Eytesa SA og i 2001 finske Chemret OY, begge produksjonsbedrifter. Totalt antall ansatte nådde 125. I årene etter var bedriften å regne som internasjonal markedsleder innenfor bestemte prosesskjemikalier til celluloseindustrien og for kjemikalier brukt i oppberedning av returfiber i papirindustrien.

Høsten 2016 ble Nopco Holding AS solgt til kjemikonsernet Solenis LCC i USA, som leverte mange typer kjemikalier til treforedlingsindustrien. Det norske konsernet ble oppløst. Fabrikken og utviklingsmiljøet i Drammen ble organisert som en avdeling av Solenis, under navnet Solenis Drammen Plant. Sistnevnte ble i desember 2019 nedlagt og 37 ansatte ble oppsagt. Årsaken var at Solenis LCC ville omstrukturere sine internasjonale aktiviteter.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet