Norges Bank

Norges Banks avdeling på Strømsø Torv i Drammen. Bildet er fra 1930.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Norges Bank åpnet 22. januar 1838 filial i Drammen, etter gjentagne henvendelser fra byens borgere. Banken fikk tildelt 733.000 speciedaler i kapital og hadde lokaler i kjøpmann Jørgen Fuglesangs gård på Bragernes. Bystyret hadde besluttet at det skulle oppføres eget bankbygg på Strømsø, dette ble gjort i 1840-42 av byggmester H. C. Malling etter hans egne tegninger og tatt i bruk oktober 1842 da leiekontrakten med Fuglesang opphørte. Lokalene ble modernisert innvendig i 1930-årene. Bygningen ble fredet i 1977. I 1988 ble avdelingen vedtatt nedlagt og banklokalet ble solgt til kafévirksomhet (Kafé Bankgalleriet, fra 1991 Café Banken A/S) og diskotek. Etter at diskotekvirksomheten var lagt ned, ble bygningen i desember 2000 kjøpt av Sparebanken Øst for kr. 8 mill. for å hindre at den ble klubblokaler for MC-klubben Bandidos. Etter en bruksmessig modernisering ble bygningen igjen tatt i bruk som banklokaler våren 2003, og Sparebanken Øst ble samme høst belønnet med Drammen kommunes byggeskikkpris for ombyggingen.

Cookies | Personvern

bn