Nøstet (Nøsted) (gnr. 25)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. en plass under Nordby nede ved Drammensfjorden, som oppsto ved at Nordbys eier Meinert Hanssøn, etter å ha solgt gården i 1717, forbeholdt seg på livstid å besitte og bruke Nøstet hvor han hadde bygget et hus. Eiendommen ble først skyldsatt ved matrikkelen av 1838. Fra 1759 til 1824 var den i familien Krums eie. Familien ernærte seg som kjøpmenn på Tangen. Ideus Lind, som overtok eiendommen i 1844, oppførte i 1849 Nøsted Dampvæveri. Eiendommen er med årene blitt sterkt utparsellert og omfatter i dag 146 bruksnumre. Stedsnavnet Nøste/Nøstet kommer av naust, båthus og finnes på begge sider av fjorden, sannsynligvis et minne etter leidangssystemet i vikingtiden, hvor bygdene skulle stille skip og mannskap til rådighet for kongen. Jfr Nøstetangen på Hokksund.

Cookies | Personvern

bn