Omsted, Jørgen von Cappelen (1781 – 1848)

Grosserer i Drammen, senere undertollbetjent i Lyngør, stamfar for den nålevende slekt Omsted. Hans store, toetasjes bolighus med tilhørende sjøboder, økonomihus og sidebygninger lå i Øvre Storgate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet