Oranveien

ble i 1959 av Gatenavnkomitéen foreslått som navn på den nåværende Grubegaten, men komitéen vant ikke frem. Navnet skrev seg fra Oran gruver som lå i nærheten, og minner om den gamle gruve- og verksvirksomhet på Konnerud. Senere ble O. satt som navn på en liten stikkvei fra Grubegaten. Ordførere Formannskapslovene av 14. januar 1837 bestemte at det i hver kommune skulle være et formannskap og et kommunestyre under ledelse av en ordfører. Siden opprettelsen har Drammen hatt 40 ordførere (35 dersom vi ser bort fra de fem som ble oppnevnt av okkupasjonsmyndighetene under siste krig). Funksjonstiden var fra 1. januar til 31. desember i de angitte år med mindre noe annet er anmerket. Fra 1995 ble kalenderåret forlatt til fordel for valgperioden, slik at ordføreren fratrer/tiltrer umiddelbart etter kommunevalget. (Se også biografiske artikler under den enkelte ordførers navn): 1837 Kjøpmann Andreas Garman Album 1838 Kateket Hans Nicolai Lange 1839-41 Sogneprest Jens Lauritz Astrup 1842-47 Kateket Hans Nicolai Lange 1848 Prokurator Peter Albert Midelfart 1849-50 Prokurator John Collett Posthumus Elieson 1851 Rektor Fredrik Messel Olsen 1852 Prokurator John Collett Posthumus Elieson 1853-54 Prokurator John Collett Falsen 1855 Prokurator John Collett Posthumus Elieson 1856-57 Rittmester Jacob Krog Borch 1858 Prokurator John Collett Posthumus Elieson 1859 Rektor Fredrik Messel Olsen 1860 Byfoged Tollef Lem Ravn 1861 Prokurator John Collett Falsen 1862 Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz 1863 Byfoged Tollef Lem Ravn 1864-66 Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz 1867-68 Kjøpmann Bernhard Aabye Broch 1869 Rittmester Jacob Krog Borch 1870-71 Overrettssakfører Ole Ambrosius Rolfsen 1872 Skipsreder Abraham Siemers Kiøsterud (til 6. januar) 1872 Overrettssakfører Ole Ambrosius Rolfsen (fra 6. januar) 1873 Skipsreder Abraham Siemers Kiøsterud 1874 Kjøpmann, cand. jur. Svend Adolf Solberg 1875- 82 Dispasjør Albert Emil Hangeland 1883-84 Overrettssakfører Georg August Thilesen 1885-90 Politimester Thomas Nils Emil Gamborg (H) 1891 Overrettssakfører Thomas Bang (H) 1892-94 Direktør Søren Anton Poulsson (H, til 4. juni) 1894 Overrettssakfører Thomas Bang (H, fra 4. juni) 1895-96 Stadshauptmand Poul Lauritz Aass (H) 1897-98 Kjøpmann Hans Hansen (H) 1899- 1901 Stadsfysikus Carl Christian August Jacob Bonnevie (H) 1902-07 Statsadvokat Hans Severin Fürst (H) 1908-13 Overrettssakfører Carl Otto Lund (H) 1914-18 Trelasthandler Otto Knoph Rømcke (H) 1919-25 Overlege Otto Ulfert Brunbas Lied (H) 1926-28 Overettssakfører Olaf Berger (H) 1929 Overlege Otto Ulfert Brunbas Lied (H) 1930-34 Disponent Hans Olaf Nilsen (H) 1935-40 Distriktsmaterialforvalter Karl Gunderssen (A) 1941 Politimester Bjarne Berg (NS) 1942-43 Overlærer, cand. oecon. Odd Viig (NS, til 24. mai) 1943 Rådmann Petter Thomas Sandborg (NS, 24. mai til 29. juni) 1943-44 Brigadefører i AT Johan Dahl (NS, fra 29. juni 1943 til august 1944) 1944-45 Disponent Ola Norstad (NS, fra august 1944 til 8. mai 1945) 1945-57 Distriktsmaterialforvalter Karl Gunderssen (A, fra 8. mai 1945) 1958-63 Glassliper Kornelius Ingebrigtsen (A) 1964-75 Verksmester Hagbart Kylland (A) 1976-79 Dreier Erik Dalheim (A) 1980-87 Konsulent Einar Haffan (H, døde 23. mars 1987) 1987-95 Sykepleier Turid Wickstrand Iversen (H, fra 23. mai 1987 til 10. oktober 1995) 1995-2003 Forsker Lise Christoffersen (A, fra 10. oktober 1995 til 14. oktober 2003) 2003 – Informasjonssjef Thore Opdal Hansen (H) Da formannskapslovene trådte i kraft 1.1.1838, utgjorde Skoger og Jarlsbergverket ett herred, mens Strømsgodset var eget formannskapsdistrikt med egen ordfører. De tre sogn utgjorde et tinglag og de to kommunestyrene holdt møter sammen når det gjaldt saker av felles interesse, som f. eks. veivesen. Den 24.11.1838 trådte formannskapet, bestående av 3 medlemmer, sammen på Hammersborg for å velge ordfører og viseordfører. Til Skogers første ordfører valgtes Rasmus Christensen med 2 av 3 stemmer. I alt hadde Skoger 18 ordførere frem til kommunesammenslutningen 1.1.1964: 1838-41 Gårdbruker Rasmus Christensen 1842-43 Nils Nilsen 1844-53 Gårdbruker Gabriel Smith 1854-61 Lærer og kirkesanger Knut Schartum 1862-65 Gårdbruker Jacob Gulliksen Styrmoe 1866-69 Gårdbruker Augustinus Olsen Kopperud 1870-73 Gårdbruker Jacob Gulliksen Styrmoe 1874-75 Brukseier Nils Peter Wølner Hansen 1876- 1904 Gårdbruker Lauritz Christiansen Hervig 1905-10 Gårdbruker Fredrik Frodesen Sand 1911-13 Bestyrer Gustav M. Olsen 1914-16 Gårdbruker Fredrik Frodesen Sand 1917-19 Jørgen Andvik 1920-25 Disponent Arne Nicolai Anchersen 1926-28 Skolesjef Borgar Steinset 1929-31 Disponent Arne Nicolai Anchersen 1932-40 Skolesjef Borgar Steinset 1941-42 Einar Hjelmsø 1943-45 Hugo Malmkvist 1946-57 Einar Aass 1958-6l Finn Grønland 1962-63 Overkonduktør Einar Mortensen Strømsgodset kommune hadde en ordfører: 1838-43 Gårdbruker Gabriel Smith

Cookies | Personvern

bn